Det här är den sekretesspolicy som styr hur vi, Winners Group (”Winners Group”, ”Eurolotteries”, ”WG”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”), använder personuppgifter (definierat nedan) som vi samlar in, får in och lagrar om enskilda personer som besöker eller använder webbplatsen www.Eurolotteries.com.

1. Inledning

1.1.
Personuppgifter. Vi har infört den här sekretesspolicyn för att din sekretess och sekretessen för andra användare av webbplatsen är viktig för oss. Vi tillhandahåller den här sekretesspolicyn där vi redogör för vår hantering av webbaserad information och de val du kan göra när det gäller hur dina personuppgifter samlas in och används på webbplatsen och i samband med vissa tjänster som vi tillhandahåller i anslutning till webbplatsen. ”Personuppgifter” innebär all information som kan användas, antingen för sig eller i kombination med annan information, för att personligen identifiera en enskild person, inbegripet men inte begränsat till förnamn och efternamn, personlig profil, e-postadress, hemadress eller annan fysisk adress eller annan kontaktinformation.

2. Vilken typ av personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem
Vi kräver för närvarande inte att du uppger personuppgifter för att få tillgång till allmän information som finns tillgänglig på webbplatsen. Men vi får in och/eller samlar in information om dig på följande sätt:

2.1.
Konto. För att vi ska kunna tillhandahålla vissa tjänster till dig via webbplatsen kan du behöva skapa ett konto (”konto”). När du skapar ett konto ombeds du delge oss viss obligatorisk information som exempelvis ditt förnamn, ditt användarnamn, din externa e-postadress (som exempelvis ett Hotmail- eller Gmail-konto) och ett lösenord som du kommer att använda för ditt konto.

2.2.
Tjänster. Vi kan samla in, få in och lagra personuppgifter i anslutning till vissa tjänster som vi tillhandahåller på och genom webbplatsen. Sådan information kan innefatta ditt namn, din externa e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Om du deltar i vår Tipsa-en-vän-tjänst delger du oss, och vi tar emot, e-postadresserna till de vänner som du vill tipsa om webbplatsen (var och en av dem en “vän”). Det är frivilligt för dig att delta i alla tjänster och du har alltid möjlighet att välja om du vill låta oss ta del av personuppgifter i samband med detta.

2.3.
Betalningsöverföring till dig. Du kan ha rätt att begära att vi överför pengar till dig (exempelvis i samband med lotterivinster). I den utsträckning som vi gör detta kommer du först att behöva ge oss vissa personuppgifter med koppling till den betalningsmetod du föredrar. Sådana uppgifter kan innefatta namnet som står på ditt bankkonto eller kreditkort, bankkontonummer och kreditkortsnummer.

2.4.
Köp. Webbplatsen kan innefatta möjligheten att köpa vissa produkter eller tjänster från oss. Om du väljer att köpa en produkt eller tjänst från oss kommer vi att begära tillräcklig information från dig för att fullfölja transaktionen. Sådan information kan innefatta kreditkortsnummer och tillhörande konto- och faktureringsuppgifter, uppgifter rörande faktura och andra uppgifter som krävs för att behandla ordern. Vi kan också uppdatera sådana uppgifter om du ger oss ditt medgivande att fakturera dig eller debitera ditt kreditkort för återkommande avgifter, såsom månadsbetalningar eller andra typer av regelbundna betalningar. Vi kan komma att använda verktyg, programvara eller tjänster från tredjepartsleverantörer för din räkning, varvid du bekräftar och ger ditt medgivande till att läsa och följa användarvillkoren och sekretesspolicyn hos den aktuella tredjepartsleverantören. Utöver det som anges i detta avtal delar vi inte dina finansiella personuppgifter med tredje part.

2.5.
Information om identifiering och verifiering. För att kunna använda vissa tjänster (såsom att ta ut eller sätta in pengar på ditt konto) kan det vara nödvändigt att först förse oss med viss information för identifiering och verifiering som vi kräver för att behandla din förfrågan. Sådan information kan innefatta en kopia av ditt pass, körkort, nationella id-kort, elräkning (som bevis på adressen) och/eller en kopia på framsidan och baksidan av det kreditkort som du kopplar till kontot (vi kräver att du döljer och inte skickar oss CCV-koden (verifieringskoden) på kreditkortet. Om vi får din CCV-kod kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att radera och inte lagra den och kan be dig skicka en ny kopia av ditt kreditkort där inte CCV-koden är synlig).

2.6.
“Kontakta oss”-information. Om du skickar oss en förfrågan via “kontakta oss” eller “chatta med oss”, antingen genom att du använder vårt webbformulär eller något webbaserat verktyg eller en e-postadress som vi tillhandahåller, kan du behöva lämna viss information, till exempel ditt förnamn och en extern e-postadress. Du kan också välja att frivilligt lämna andra personuppgifter.

2.7.
Loggfiler. Webbplatsen kan använda sig av loggfiler. Informationen i loggfilerna innefattar IP-adress, typ av webbläsare, internetleverantör, digital datum-/tidsstämpel, besökta/senast besökta sidor, sidor du klickat på och annan information som din webbläsare kan skicka till oss. Vi kan använda den typen av information för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra hur användaren rör sig på webbplatsen och samla in geografisk information.

2.8.
Kakor och andra spårningstekniker. Vissa av våra webbsidor använder “kakor” och andra spårningstekniker. En “kaka” är en liten textfil som kan användas för att exempelvis samla in information om aktiviteten på webbplatsen. Vissa kakor och andra tekniker kan användas för att ta fram personuppgifter som tidigare har en användare på webbplatsen tidigare har angett. I många webbläsare kan du kontrollera kakor genom att välja om du vill acceptera dem eller inte och ta bort dem. Du kan ställa in de flesta webbläsare så att de meddelar dig om du tar emot en kaka, eller så kan du välja att blockera kakor i din webbläsare.

3. Hur vi använder personuppgifter
Personuppgifter som du själv lämnar eller som vi samlar in via webbplatsen kan komma att användas på följande sätt:

3.1.
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen och tjänsterna för dig, för att kontakta angående webbplatsen och vissa tjänster eller produkter som du har registrerat dig för samt för att identifiera och verifiera din tillgång till de delar av webbplatsen och de tjänster som du har rätt att få tillgång till.

3.2.
Vi kan komma att använda den externa e-postadress du angett för att skicka dig uppdateringar, ett nyhetsbrev eller nyheter om webbplatsen och våra produkter och tjänster.

3.3.
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig som svar på en förfrågan via “kontakta oss” eller “chatta med oss”.

3.4.
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter inom Eurolotteries, samt till våra dotterbolag, men endast i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig. Sådan information kan överföras till andra länder i världen. Vi kräver att dessa parter går med på att behandla denna information i enlighet med vår sekretesspolicy.

3.5.
Vi kan lämna ut dina personuppgifter eller den information du lämnar via webbplatsen om vi i god tro finner att utlämnandet av sådan information är till hjälp eller rimligen nödvändigt för att (i) följa gällande lagar och bestämmelser eller tillmötesgå en begäran från myndigheter eller i samband med rättsliga processer, (ii) verkställa våra villkor, inbegripet undersökningar om möjliga brott mot dessa, (iii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt utreda bedrägeri eller säkerhetsproblem eller (iv) skydda oss mot skador som drabbar Eurolotteries, dess användares, dina egna eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet.

4. Avanmälan

4.1.
Om du inte längre vill få e-postmeddelanden i form av reklamutskick eller utskick om aktiviteter från oss till din externa e-postadress kan du när som helst ta bort dina uppgifter från e-postlistan i fråga genom att följa instruktionerna i de e-postmeddelanden du får från oss (du kan när som helst använda de verktyg du har tillgång till under ditt konto för att återaktivera utskick av sådana e-postmeddelanden). Observera att du även om du avanmäler dig från att få e-postmeddelanden till din externa e-postadress fortfarande kan få e-postmeddelanden från oss till ditt konto på webbplatsen.

5. Sekretess för barn

5.1.
Den här webbplatsen riktar sig inte till besökare under 18 år. Därför har vi inte för avsikt att samla in personuppgifter från någon vi vet är under 18 år.

6. Säkerhet

6.1.
Säker hantering av personuppgifterna är viktigt för oss. Vi följer allmänt vedertagna branschstandarder, inbegripet användningen av tillämpliga administrativa, fysiska och tekniska säkerhetskontroller, för att skydda de personuppgifter vi samlar in från dig. I den utsträckning som vi samlar in känsliga personuppgifter från dig (exempelvis ditt kreditkortsnummer eller andra finansiella personuppgifter) använder vi SSL-kryptering för att skydda informationen. Ingen metod för överföring via internet eller för elektronisk lagring är emellertid 100 procent säker. Därför kan vi, samtidigt som vi strävar efter att använda rimliga metoder för att skydda dina personuppgifter, inte garantera absolut säkerhet. Om du har frågor om säkerheten på webbplatsen kan du kontakta oss på info@Eurolotteries.com.

7. I händelse av samgående, försäljning eller konkurs

7.1.
I händelse av att EuroLotteries förvärvas av eller slås samman med tredje part förbehåller vi oss rätten att, som en del av ett sådant samgående, förvärv eller annan förändring i kontrollen över uppgifterna, överlåta eller överlämna de personuppgifter som vi har samlat in. Om vi mot förmodan skulle gå i konkurs, hamna på obestånd, genomgå en omorganisation, ställas under konkursförvaltning eller bli föremål för rättslig överlåtelse till förmån för fordringsägare, eller vid tillämpningen av lagar eller sedvanerättsliga principer som påverkar fordringsägarnas rättigheter generellt, kan vi bli oförmögna att kontrollera hur personuppgifterna behandlas, överförs eller används. Under samtliga omständigheter som anges i denna punkt kommer köparen eller förvärvaren att behandla uppgifterna i enlighet med sekretesspolicyn.

Senast uppdaterad: november 2013

--> -->

Det är just nu underhåll på Eurolotteries hemsida. Du kan eventuellt uppleva problem med att logga in. Detta kommer vara fixat inom kort